Bilgisayarda ki kısa yollar

  Paylaş
  avatar
  Dabbe
  General
  General

  Erkek
  Mesaj Sayısı : 234
  Yaş : 25
  Nerden : konya
  Kayıt tarihi : 05/05/08

  default Bilgisayarda ki kısa yollar

  Mesaj  Dabbe Bir Cuma Mayıs 16, 2008 10:40 pm

  Bilgisayarda ki kısa yollar
  « : Ekim 14, 2006, 07:08:54 ÖS » Alıntı

  --------------------------------------------------------------------------------
  Klavye Kisayollari

  --------------------------------------------------------------------------------

  i?te k?sayollar

  • CTRL+C (Kopyala)
  • CTRL+X (Kes)
  • CTRL+V (Yap??t?r)
  • CTRL+Z (Geri Al)
  • DELETE (Sil)
  • ÜSTKRKT+DELETE (Seçili ö?eyi Geri Dönü?üm Kutusu’na atmadan kal?c? olarak sil)
  • Bir ö?eyi sürüklerken CTRL (Seçili ö?eyi kopyala)
  • Bir ö?eyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili ö?eye k?sayol olu?tur)
  • F2 tu?u (Seçili ö?eyi yeniden adland?r)
  • CTRL+SA? OK (Ekleme noktas?n? sonraki sözcü?ün ba??na götür)
  • CTRL+SOL OK (Ekleme noktas?n? önceki sözcü?ün ba??na götür )
  • CTRL+A?A?I OK (Ekleme noktas?n? sonraki paragraf?n ba??na götür)
  • CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktas?n? önceki paragraf?n ba??na götür )
  • Ok tu?lar?n?n herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin blo?u vurgula)
  • Ok tu?lar?n?n herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla ö?e seç veya bir belgede metin seç)
  • CTRL+A (Tümünü seç)
  • F3 tu?u (Bir dosya ya da klasör ara)
  • ALT+ENTER (Seçili ö?enin özelliklerini görüntüle)
  • ALT+F4 (Etkin ö?eyi kapat veya etkin programdan ç?k)
  • ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
  • ALT+ARA ÇUBU?U (Etkin pencere için k?sayol menüsünü aç)
  • CTRL+F4 (Ayn? anda birden çok belge açmay? sa?layan programlardaki etkin belgeyi kapat)
  • ALT+SEKME (Aç?k ö?eler aras?nda geçi? yap)
  • ALT+ESC (Ö?eler aras?nda aç?lma s?ralar?na göre dön)
  • F6 tu?u (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran ö?eleri aras?nda dola?)
  • F4 tu?u (Bilgisayar?m veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubu?u listesini görüntüle)
  • ÜSTKRKT+F10 (Seçili ö?e için k?sayol menüsünü görüntüle)
  • ALT+ARA ÇUBU?U (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
  • CTRL+ESC (Ba?lat menüsünü görüntüle)
  • ALT+Bir menü ad?ndaki alt? çizili harf (Kar??l?k gelen menüyü görüntüle)
  • Aç?k bir menüdeki bir komut ad?ndaki alt? çizili harf (Kar??l?k gelen komutu gerçekle?tirir)
  • F10 tu?u (Etkin programda menü çubu?unu etkinle?tirir)
  • SA? OK (Sa?daki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
  • SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
  • F5 tu?u (Etkin pencereyi güncele?tir)
  • GER? AL (Bilgisayar?m ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
  • ESC (Geçerli görevi iptal et)
  • CD-ROM sürücüye bir CD-ROM takt???n?zda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynat?lmas?n? önle)


  ?leti?im Kutusu Klavye K?sayollar

  • CTRL+SEKME (Sekmeler aras?nda gezin)
  • CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler aras?nda geriye do?ru git)
  • SEKME (Seçenekler aras?nda ileriye do?ru git)
  • ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler aras?nda geriye do?ru git)
  • ALT+Alt? Çizili harf (?lgili komutu gerçekle?tir veya ilgili seçene?i seç)
  • ENTER (Etkin seçene?in veya dü?menin komutunu gerçekle?tir)
  • ARA ÇUBU?U (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
  • Ok tu?lar? (Etkin seçenek seçenek dü?meleri grubuysa bir dü?me seç)
  • F1 tu?u (Yard?m görüntüle)
  • F4 tu?u (Etkin listedeki ö?eleri görüntüle)
  • GER? (Kaydet veya Aç ileti?im kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)

  Microsoft Do?al Klavye K?sayollar?

  • Windows Logosu (Ba?lat menüsünü göster veya gizle)
  • Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri ileti?im kutusunu görüntüle)
  • Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
  • Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
  • Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmü? pencereleri geri yükle)
  • Windows Logosu+E (Bilgisayar?m’? aç)
  • Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
  • CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
  • Windows Logosu+F1 (Windows Yard?m?’n? görüntüle)
  • Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
  • Windows Logosu+R (Çal??t?r ileti?im kutusunu aç)
  • Windows Logosu+U (Hizmet Program? Yöneticisi’ni aç)


  Eri?ilebilirlik Klavye K?sayollar?
  • Sekiz saniye boyunca Sa? ÜSTKRKT (Filtre Tu?lar?n? aç veya kapat)
  • Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Kar??tl?k’? aç veya kapat)
  • Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tu?lar?’n? aç veya kapat)
  • Be? kez ÜSTKRKT (Yap??kan Tu?lar’? aç veya kapat)
  • Be? saniye boyunca NUM LOCK (Geçi? Tu?lar?’n? aç veya kapat)
  • Windows Logosu+U (Hizmet Program? Yöneticisi’ni aç)

  Windows Gezgini Klavye K?sayollar?
  • END (Etkin pencerenin sonunu göster)
  • HOME (Etkin pencerenin ba??n? göster)
  • NUM LOCK+Y?ld?z ??areti (*) (Seçili klasörün alt?ndaki tüm alt klasörleri göster)
  • NUM LOCK+Art? i?areti (+) (Seçili klasörün içeri?ini göster)
  • NUM LOCK+Eksi i?areti (-) (Seçili klasörü daralt)
  • SOL OK (Geçerli seçim geni?letilmi?se daralt veya üst klasörü seç)
  • SA? OK (Geçerli seçimi daralt?lm??sa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)

  Karakter E?lem ?çin Klavye K?sayollar?
  Karakter k?lavuzunda bir karakteri çift t?klat?rsan?z, k?lavuz üzerinde klavye k?sayollar?n? kullanarak hareket edebilirsiniz:

  • SA? OK (Sa?a veya sonraki sat?r?n ba??na git)
  • SOL OK (Sola veya önceki sat?r?n ba??na git)
  • YUKARI OK (Bir sat?r yukar? git)
  • A?A?I OK (Bir sat?r a?a?? git)
  • PAGE UP (Bir defada bir ekran yukar? git)
  • PAGE DOWN (Bir defada bir ekran a?a?? git)
  • HOME (Sat?r?n ba??na git)
  • END (Sat?r?n sonuna git)
  • CTRL+HOME (?lk karaktere git)
  • CTRL+END (Son karaktere git)
  • ARA ÇUBU?U (Bir karakter seçildi?inde Büyütülmü? ve Normal modlar aras?nda geçi? yap)


  Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye K?sayollar?
  • CTRL+O (Kaydedilmi? bir konsolu aç)
  • CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
  • CTRL+S (Aç?k konsolu kaydet)
  • CTRL+M (Bir konsol ö?esi ekle veya kald?r)
  • CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
  • F5 tu?u (Tüm konsol pencerelerinin içeri?ini güncelle?tir)
  • ALT+ARA ÇUBU?U (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
  • ALT+F4 (Konsolu kapat)
  • ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
  • ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
  • ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
  • ALT+O (S?k Kullan?lanlar menüsünü görüntüle)

  Microsoft Internet Explorer Gezintisi

  • CTRL+B (S?k Kullan?lanlar? Düzenle ileti?im kutusunu aç)
  • CTRL+E (Arama çubu?unu aç)
  • CTRL+F (Bul yard?mc? program?n? ba?lat)
  • CTRL+H (Geçmi? çubu?unu aç)
  • CTRL+I (s?k kullan?lanlar çubu?unu aç)
  • CTRL+L (Aç ileti?im kutusunu aç)
  • CTRL+N (Ayn? Web adresiyle taray?c?n?n ba?ka bir örne?ini aç)
  • CTRL+O (Aç ileti?im kutusunu aç, CTRL+L ile ayn?)
  • CTRL+P (Yazd?r ileti?im kutusunu aç)
  • CTRL+R (Geçerli Web sayfas?n? güncelle?tir)
  • CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)
  [b]

   Forum Saati Salı Ocak 22, 2019 5:50 am