Mustafa Kemal ******'ün Geniş özgeçmişi

  Paylaş
  avatar
  Dabbe
  General
  General

  Erkek
  Mesaj Sayısı : 234
  Yaş : 25
  Nerden : konya
  Kayıt tarihi : 05/05/08

  default Mustafa Kemal ******'ün Geniş özgeçmişi

  Mesaj  Dabbe Bir Perş. Mayıs 22, 2008 4:50 pm

  Çocukluk ve gençlik yılları (1881 - 1905)
  Kız kardeşi, Annesi, ******Mustafa Kemal ******, 1881 tarihinde
  Selânik, Koca Kasım Paşa Mahallesi, Islahhaane Caddesi'nde bugün müze
  olan evde doğdu. 1839 doğumlu olan babası Ali Rıza Efendi aslen
  Manastır'a bağlı Debre-i Bâlâ (Yukarı Debre)'dandır. Milis subaylığı,
  evkaf kâtipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında
  Zübeyde Hanım'la evlendi. Bu çiftin Fatma (1871/72-1875), Ahmet
  (1874-1883), Ömer (1875-1883), Mustafa (Kemal ******) (1881-1938),
  Makbule (Boysan, Atadan) (1885-1956) ve Naciye (1889-1901) adında altı
  çocukları oldu. Fatma dört, Ahmet dokuz, Ömer sekiz yaşlarında iken, o
  senelerde salgın olan kuşpalazı (difteri) hastalığından çocuk
  yaşlarında öldüler. En küçük kardeş Naciye, Mustafa Kemal'in Harp
  Okulu'nu bitirdiği sene, oniki yaşındayken verem hastalığına yakalanıp
  hayatını kaybetti. Makbule Hanım 1956 yılına kadar yaşadı.

  Öğrenim çağına gelen Mustafa, annesinin isteğiyle Hafız Mehmet
  Efendi'nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, daha sonra babasının
  isteğiyle Mektebi Şemsi İbtidai (Şemsi Efendi Mektebi)'ne geçti. Bu
  sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftliği'nde Hüseyin
  dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik'e dönüp okulunu bitirdi. Bu
  arada Zübeyde Hanım, Selânik'te gümrük memuru olan Ragıp Bey ile
  evlendi. Şimdi müze olan Koca Kasım Paşa Mahallesi Islahhane
  Caddesi'ndeki ev, Ragıp Bey'in evidir. Ali Rıza Bey yaşarken, Ahmed
  Sübaşı Mahallesi'ndeki Sanayi Mektebi karşısındaki evde oturmuşlardı.

  Mustafa, Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne kaydoldu ve 1893 yılında Selânik
  Askerî Rüştiyesi'ne girdi. Bu okulda Matematik Öğretmeni Yüzbaşı
  Üsküplü Mustafa Sabri Bey "Kemal" adını ilave etti. Fransızca öğretmeni
  Yüzbaşı Nakiyüddin Bey (Yücekök), özgürlük düşüncesiyle genç Mustafa
  Kemal'in düşünce yapısına etkiledi. Mustafa Kemal Kuleli Askerî
  İdadisi'ne girmeyi düşündüyse de ona ağabeylik yapan Selânikli bir
  subay Hasan Bey'in tavsiyesine uyarak Manastır Askerî İdadisi'ne
  kaydoldu. 1896-1899 yıllarında okuduğu Manastır Askerî İdadisi'nde
  Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey (Bilge), Mustafa Kemal
  Efendi'nin tarih'e olan merağını güçlendirdi. 1899'da İstanbul'da
  Mekteb-i Harbiye-i Şahane (Harp Okulu)'na girerek 1902'de Mülâzim
  (Teğmen) rütbesiyle mezun oldu. Akabinde Erkan-ı Harbiye Mektebi (Harp
  Akademisi)'ne devam etti ve 11 Ocak 1905'te Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle
  bitirdi.


  ******'ün doğum tarihi
  Birinci Dünya Savaşında Hizmetleri, 1914-1918

  Askerî Ataşe görevi Ocak 1915'te sona erdi. Bu sırada 28 Temmuz 1914'de
  I.Dünya Savaşı başladı, 29 Ekim 1914'de Osmanlı Devleti de savaşa
  girdi. 20 Ocak 1915'de Mustafa Kemal Bey 3.Kolordu emrinde
  Tekfurdağı'nda kurulacak olan 19. Fırka Komutanlığına atandı.


  Çanakkale Savaşı, 1915-1916


  Çanakkale Savaşları sırasında19. Fırka, 23 Mart 1915'te Müstahkem Mevki
  Komtanlığı emriyle Eceabat bölgesinde ihtiyata alındı. 25 Nisan 1915'te
  Gelibolu Yarımadası'na İtilaf Devletleri'nin yaptığı çıkartmalarıyla
  Çanakkale Savaşı başladı. 3.Kolordu komutanı Mehmet Esat Paşa'nın
  emrinde savaşan Kaymakam (Yarbay) Mustafa Kemal Bey Arıburnu'na çıkan
  ANZAC (Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu) birliklerinin yarımada
  içine ilerlemesini Conkbayırı'nda durdurdu. Bu başarı üzerine 5.Ordu
  kumandanı Müşir (Mareşal) Liman von Sanders Paşa'nın takdirini kazandı
  ve 1 Haziran 1915'te Miralay (Albay)lığa yükseldi. İngilizlerin Ağustos
  ayında Suvla Körfezi'ne yaptığı ikinci çıkartmadan sonra, 8 Ağustos
  akşamı Liman von Sanders Anafartalar mevkiinde bulunan birliklerinin
  komutasını verdi ve 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferi'ni kazandı. Bu
  zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe ve 21 Ağustos'ta II. Anafartalar Zaferi
  takip etti. Miralay (Albay) Mustafa Kemal Bey, Ruşen Eşref Bey
  (Ünaydın) başta olmak üzere İstanbul basın tarafından "Anafartalar
  Kahramanı" olarak kamuoyuna tanıtıldı.

  Milli Mücadele dönemi (1919 - 1923)

  TBMM Başkanı Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa
  Örgütlenme Dönemi, Mayıs 1919 - Mart 1920
  Mondros Mütarekesi'nden sonra Anadolu'da milisler (Kuvayı Milliye)
  şeklinde örgütlenen direniş hareketleri başladı. "Fahri Yaver Hazreti
  Şehriyari" Mustafa Kemal Paşa, Padişah VI.Mehmet (Vahdettin) tarafından
  olağanüstü yetkilerle donatılarak Vilayet-i Sitte (Alti Vilayet)'yi
  "Büyük Ermenistan" ve "Bağımsız Kürdistan" projelerinden korması için
  görevlendirildi. 19 Mayıs 1919'da Refet Bey (Bele), Kâzım Bey (Dirik),
  'Ayıcı' Mehmet Arif Bey, Hüsrev Bey (Gerede)lerle beraber Samsun'a
  çıktı.
  Saltanatın Kaldırılması
  Milli Mücadele sonrasında Türkiye'de iki başlı bir yönetim ortaya
  çıkmıştı. TBMM 1 Kasım 1922'de Osmanlı saltanatını lağvedip
  Vahidettin'i tahttan indirerek İstanbul hükümetinin hukuki varlığına
  son verdi. 16 Ocak 1923'de İzmit'te Hünkâr Kasrı'nda İstanbul'dan gelen
  gazetecilerle mülakat yapıldığında Vakit başyazarı Ahmet Emin Bey
  (Yalman)'in Kürt meselesi hakkında sorusuna karşı 'Başlı başına bir
  Kürtlük tasavvur etmektense, bizim Teşkilat-ı Esasiye Kanunu gereğince
  zaten bir tür mahalli muhtariyetler teşekkül edecektir' diyerek
  Kürtlere özel statü tanımamak için ihtiyatlı davrandı.
  ******'ün cumhurbaşkanlığı dönemindeki dış politika konularını şu şekilde sıralayabiliriz:

  Irak sınırı ve Musul sorunu
  Nüfus mübadelesi
  Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi (18 Temmuz 1932)
  Balkan Antantı (9 Şubat 1934)
  Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)
  Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
  Hatay Sorunu

  ******'ün cumhurbaşkanlığı döneminde inkılaplar ve iç politika
  Daha çok bilgi için: ****** İnkılapları

  ******,CHP IV.Kurultayı'nda,(Mayıs 1935)Gazi Mustafa Kemal, kendi
  deyişiyle Türkiye'yi "muasır medeniyet seviyesine çıkarmak" amacıyla
  bir dizi radikal dönüşüme imza attı. Sözkonusu düzenlemeler başlangıçta
  Osmanlıca "reform" veya "dönüşüm" anlamına gelen "inkılap" adıyla
  anıldılar. 1960'lı yıllarda, inkılap karşılığı olarak Öztürkçe "devrim"
  kelimesi kullanıldı. Ancak 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra,
  "devrim", kanlı bir düzen değişikliğini (Fransızca: révolution) ve sol
  dünya görüşünü çağrıştırdığı gerekçesiyle resmi kullanımda yeniden
  "inkılap" sözcüğü benimsendi.  Çok partili demokrasi denemeleri

  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1925
  Daha çok bilgi için: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  Cumhuriyetin ilanından sonra, Milli Mücadeleyi başlatan beş kişilik
  kadronun Mustafa Kemal dışındaki dört üyesi (Rauf Bey, Karabekir Paşa,
  Refet Paşa ve Ali Fuat Paşa) muhalefete geçerek Terakkiperver
  Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. 1925 Martı'nda çıkan Genç Hâdisesi
  (Şeyh Sait İsyanı, Doğu İsyanı) üzerine sıkıyönetim ilan edilerek TpCF
  kapatıldı. Partinin lider kadrosu tutuklanarak önde gelenleri idam
  edildi.  ******'ün son günleri ve ölümü

  ******'ün sağlık durumu 1937 yılından itibaren bozulmaya
  başladı.Kendisine 1938 yılı başlarında siroz teşhisi konuldu.Avrupa'dan
  doktorlar getirildi.Türk ve yabancı doktorların tedavileri sonuç
  vermedi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı
  ******,10 Kasım 1938 perşembe sabahı saat 9,05'te İstanbul Dolmabahçe
  Sarayı'nda hayatını kaybetti.Cenazesi büyük bir törenle Ankara'ya
  uğurlandı ve ****** 21 Kasım 1938 günü Ankara'da yapılan büyük bir
  törenle Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.Bundan
  onbeş yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan
  Anıtkabir'deki ebedi istirahatgahında toprağa verildi.


  Yapıtları
  Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih
  Takımın Muharebe Talimi (Almanca'dan çeviri - 1908)
  Cumalı Ordugâhı - Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1909)
  Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911)
  Bölüğün Muharebe Talimi (Almanca'dan çeviri - 1912)
  Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918)
  Nutuk (1927)
  Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan adıyla yayımlandı) (1930)
  Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937)
  ******'ün ayrıca, 1915-1918 yılları arasında Anafartalar, Doğu Cephesi
  ve Karlsbad'daki hatıralarını yazdığı günlükleri de bulunmaktadır.
  Bunlardan Anafartalar Muharebatı'na Ait Tarihçe, Türk Tarih Kurumu
  tarafından kitap olarak yayımlanmıştır. 1908-1938 yılları arasında
  Mustafa Kemal'in imza attığı, yazdığı, söylediği kişisel notları dahil
  her şeyin toplandığı ******'ün Bütün Eserleri adlı bir ansiklopedi de
  Kaynak Yayınları tarafından hazırlanmaktadır.
  ATAM İZİNDEYİZ....!!!!


  _________________
  нєякєѕιη нανα αттığı уєя∂є вєηιм яüzgαяιм єѕєя Benim KOnaklayamadigim Yerde Kimse İstirat EDEMEZ...

   Forum Saati Salı Ocak 22, 2019 5:05 am